FANDOM


Usagi Tsukino là kiếp sau của Princess Serenity và là hiện thân bình thường của Sailor Moon. Đây là nhân vật anime đầu tiên được dựa trên nhân vật manga gốc .

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên