FANDOM


Princess Serenity sống tại Vương quốc Mặt Trăng trong Silver Millennium. Cô là con gái của Queen Serenity, người cai trị Thiên nhiên kỷ Bạc. Cô là kiếp trước của Usagi Tsukino (Sailor Moon). Những chiến binh hậu duệ và bạn thân của cô là Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor JupiterSailor Venus, những công chúa đến từ các hành tinh riêng của họ, nhưng thường xuyên sống trên Mặt Trăng cùng với cô. Đây là nhân vật nguyên mẫu được tạo bởi Naoko Takeuchi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.